ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • Welcome Sisaket Coop2024
 • วันสหกรณ์นักเรียน 7 มิถุนายน 2567
 • Kickoff 16May67
 • 241ssk
 • Ssk2024
 • ผลงานที่โดดเด่น
 • No Gift Policy 2024
 • Reward2024
 • Ita2024
 • EIT 2004
 • Banner Cpd Day 2567
 • Reduce Message President Of The Cooperative Day
 • Cooperative Development Plan Banner
 • ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช
 • นักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ระดับเขต
 • นักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น พนักงานราชการดีเด่น ผู้ตรวจการสหกรณ์ดีเด่น ระดับหน่วยงาน
 • Contact2024
 • Banner App Moac

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  Boss Wisit2024
  Boss Manoch2024
  Boss Phanupong2024

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • (Roadmap) การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อการนำไปสู่การปฏิบัติ ขับเคลื่อนในกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ในปี 2567 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
  • การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อการนำไปสู่การปฏิบัติ ขับเคลื่อนในกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ในปี 2567 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
  • แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษ ปี2567
  • สรุปผลการรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือกหอมมะลิ ปีการผลิต 2566/67 ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566
  • Time Line การบูรณาการขับเคลื่อนความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรร่วมกัน ระหว่างสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  • ยุทธการตรวจการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 90 วัน
  • ระบบสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
  • ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนาปีการผลิต 2565/66 สถาบันเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ
  • ทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 -2570)
  • แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษ
  • แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษ
  • ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์
  • การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อการนำไปสู่การปฏิบัติ ของสำนักงานสหกรณ์จัง

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  1
  3
  2
  4

  เมนูอื่นๆ

  6
  5
  8
  11
  4
  3
  9
  10
  2
  1
  18
  15
  16
  17
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  1
  3
  2
  6
  5
  4

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
  Copy right All reserve 2023
  รูปภาพ จากเว็บไซต์ freepik.com , flaticon.com
  วีดีโอ จาก เว็บไซต์ youtube.com

  BACK TO TOP